Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – vizualizace a tvorba výstupů
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Interaktivní vizualizace

Desktop GIS

S rozvojem počítačů došlo i k rozvoji používání GIS interaktivním způsobem. Díky složitosti klasických GIS bylo nutné vytvořit nové, jednoduší produkty, které byly zaměřené na interaktivní práci a vizualizaci GIS dat.

Z ojedinělých produktů se pak rozvinula celá oblast - Desktop GIS (např. ArcView, Geomedia, …). Tyto produkty se podílejí nezanedbatelným způsobem celkových tržbách z prodeje GIS a pomáhají přiblížit technologii GIS i laické veřejnosti.

Oproti klasickým mapám mají tu výhodu, že vždy dostanete to, co sami požadujete - nemusíte se zabývat nadbytečnými informacemi jako v mapě.

Další výhodou je přímé propojení Desktop GIS produktů s jinými informačními systémy jako jsou ERP (SAP) - systémy na podporu rozhodování ve velkých podnicích, kancelářskými balíky i dalšími aplikacemi.

V poslední době i "velké" GIS získávají také interaktivní vizualizační prostředí, např. ArcGIS, Geomedia Professional.

Co je důležité pro používání Desktop GIS produktů:

Mapping on Internet

Na tento trend navazuje v poslední době i Mapping on Internet, který využívá pro přístup k GIS informacím běžného prostředku pro komunikaci - WWW prohlížeče a tedy otevírá GIS nejširšímu publiku (tzv. publikace GIS dat).

Princip vychází z architektury klient/server, stejně jako u běžných WWW stránek, nicméně na straně serveru je nutný navíc tzv. aplikační server, který vhodným způsobem komunikuje s Internetovým serverem.

Internetoví klienti jsou rozdělovány na dva typy:

Některé aplikační servery navíc umožňují obsluhovat oba typy klientů (Bentley ModelServer Discovery) a některé dokonce i standardní GIS klienty (Bentley ModelServer Imager, ESRI Arc IMS).