Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – vizualizace a tvorba výstupů
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Neinteraktivní vizualizace

Posledním typem základních operací v GIS je vizualizace geografických dat a tvorba výstupu z databáze GIS. Tento proces slouží k převodu dat z digitální formy (databáze GIS) zpět do analogové, člověku čitelné formy (mapy, grafy, tabulky, zprávy).

My se zde soustředíme na technické aspekty této problematiky. Co se týče estetických hledisek (hlavně pro tvorbu map), odkazuji na předmět TKA.

Nejčastějším výstupem jsou mapy. GIS zde slouží jako prostředek digitální kartografie (Computer Aided Cartography - CAC). Jako takový poskytuje obvykle následující nástroje, sloužící k automatizování tvorby mapy:

Mezi další typy analogových výstupů patří např. grafy, tabulky, zprávy …

Vlastní vizualizace pak probíhá na dvěma způsoby, v závislosti na použitém hardware.

Poznámka: Na rozdíl od subtraktivního skládání barev na monitoru (model RGB), probíhá tisk pomocí aditivního skládání barev, (model CMYK). více se o této problematice můžete dozvědět v předmětu Kartografická reprodukce a polygrafie (KRP).

Neinteraktivní vizualizace

Začneme neinteraktivní vizualizací - tiskárny zde nebudeme zmiňovat, platí pro ně většina věcí co pro plottery.

Mezi další zařízení patří např. osvitové jednotky ovšem i ty využívají pro komunikaci s PC stejné ovladače (viz. dále), jako plottery a tiskárny.

Plottery

Plottery jsou to zařízení pro tvorbu tiskových výstupů na velké formáty. Jejich velikosti jsou obvykle od A2 - po A0 (na šířku). Velikost výstupů je pak omezena pouze šířkou - mohu snadno tisknout výstupy široké 1 metr a dlouhé relativně neomezeně (záleží na velikosti paměti plotteru, SW a délce papíru).

Podrobněji si tedy uveďme pouze plottery, ostatní tisková zařízení jsou obdobná. Existují dva nejběžnější druhy plotterů - perové a inkoustové.

Způsoby komunikace tiskového zařízení s GIS programem:

  1. Výrobce tiskového zařízení dodá ovladač přímo pro konkrétní GIS SW (např. drivery v MicroStation) - nevýhody - tyto ovladače nelze použít v jiných aplikacích.
  2. Výrobce tiskového zařízení dodá ovladač pro operační systém (OS).
  3. GIS potom využívá služby OS pro tisk (např. Kokeš, GeoMedia, Arc GIS, Arc View).

    Nevýhody: při multiplatformním provozu (Windows/NT/DOS/Unix) musí být k dispozici ovladače pro všechny OS.

  4. Výrobce použije některý ze standardů pro popis tiskové stránky a GIS tento popis umí vytvořit - asi nejlepší a často používaný způsob, který umožňuje použít většina GIS.

Nejpoužívanější standardy pro popis stránek velkých formátů:

Uvedené formáty však nejsou jediné používané, existuje mnoho jiných a specializovaných, zvláště u drahých a přesných zařízení, případně zařízeních s extrémním rozlišením jako jsou osvitové jednotky pro tisk map, tvorba filmu a další. Příkladem může být Gerber, SciTex, ….

Rasterizéry

Co když ale nemám postscriptovou tiskárnu a chci tisknout postscriptové výstupy ?

Pak mohu použít tzv. RIP (Raster Image Processor). Ty zpracovávají ps soubory a převedou je přímo do podoby vhodné pro konkrétní tiskárnu. Některé navíc umí i další "kouzla" jako je tisknout barevné separáty, tisknout větší plochu na několik fyzicky menších stránek.

Příkladem může být ArcPress, GhostScript (freeware!), Interplot, Image Alchemy, Adobe Distiller.