Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – analýza a syntéza údajů
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Měřící funkce

Tímto článkem začínáme asi nejdůležitější část našeho seznamování s GIS - Analýzu a syntézu údajů, proto mi dovolte abych zde napřed uvedl, co vše nás v této studijní kapitole čeká.

Jak již bylo řečeno na začátku, prostorové analytické možnosti GIS tvoří jádro systému GIS, tedy to co GIS odlišuje od ostatních informačních systémů. Mezi otázky, na které nám GIS umožňuje odpovědět patří:

Analytické možnosti GIS můžeme rozdělit do následujících skupin:

a nyní již přikročme k první skupině analytických funkcí:

Měřící funkce

GIS poskytují funkce na měření vzdáleností a ploch.

Při měření je třeba dát pozor na zobrazení:

Více viz. předmět matematická kartografie - MK1.

Poznámka: systémy umí velice efektivně používat různých délkových jednotek (stopy, cm, …), případně mezi nimi i automaticky provádět převody.

Poznámka: při projektech v malém měřítku, a tedy většího plošného obsahu, má na měření vliv také zakřivení zemského povrchu, takže v poslední době umožňují GIS produkty uvažovat i tento faktor.