Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – zpracování a uchování dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Zpracování obrazu

U rastrových systémů a u systémů DPZ se pro úpravu rastrů používají nástroje nazývané souhrnně "Image Processing". Je to poměrně rozsáhlá problematika (na KIV a KKY se image processing učí celý semestr, částečně je probírán také v předmětu DPZ).

Metody zpracování obrazu mají v GIS relativně omezené využití, resp. používají se ve Fotogrammetrii a DPZ. GIS pak využívá jejich výsledků.

Zde je uveden skutečně jen výčet metod, více se dozvíte v již zmiňovaných předmětech.

Některé z funkcí: