Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – návrh databáze a vstup dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Problematika metadat

Co jsou to metadata?

Obecně se dá říci, že jsou to data o datech, tzn. informace co popisovaná data obsahují a kde se nacházejí.

Tyto informace jsou zvláště důležité, pokud je zpracováváno několik druhů datči velý objem dat.

Pomáhají pak lépe organizovat a udržovat přehled na daty. Problematika tvorby metadat je úzce spjata s tvorbou digitálních dat a jejich převody.

V metadatech by měla být obsaženy následující informace:

Pro metadata je vhodné vyvinout standard, který by byl široce akceptovaný (aby bylo možné snadněji převádět data z jiných GIS systémů). Dnes již existuje několik standardů, v ČR se o metadata stará například Česká asociace pro geoinformace (ČAGI). Více informací a odkazů je možné nalézt na serveru ČAGI (www.cagi.cz).

Příklady metadatových serverů:

http://www.geographynetwork.com - světová metadata,

http://gis.vsb.cz/midas/ - stránka o metadatech na serveru ČAGI.