Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – návrh databáze a vstup dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Možné chyby, které se mohou vyskytnout při vstupu dat

Možné chyby, které se mohou vyskytnout při vstupu dat

Při vkládání dat do systému není možné zabezpečit správnost 100% zadání dat. Následující řádky pouze konstatují možné chyby, které mohou nastat při tvorbě geografických dat. V části zabývající se zpracováním bude tato problematika rozebrána podrobněji a to zejména z hlediska opravování chyb.

Možné chyby při zadávání:

Identifikace chyb je velice obtížná. Obvykle se data kontrolují vizuálně. Dalším způsobem kontroly chyb prostorových dat je proces vytváření topologie neboli topologické čištění dat.

GIS mají většinou schopnosti procházet místa s potenciální chybou a umožní uživateli interaktivně odstranit případné chyby.

Nejčastější chyby odhalené při vytváření topologie:

Většina systémů naštěstí obsahuje funkce, které umožní automaticky vyřešit alespoň některé z těchto uvedených chyb. Více v restrukturalizaci, v části zabývající se topologickému čištění prostorových dat.

Poznámka: při pořizování dat je nutné brát v potaz i právní souvislosti problematiky, kdo má na data obchodní práva, zda je možné data využívat pro akademické, soukromé, či obchodní účely. Zvláště v ČR je tato oblast velice problematická.