Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – návrh databáze a vstup dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Naplňování GDB konverzí dat z jiných digitálních zdrojů

Konverze geografických dat z jiných digitálních zdrojů

Posledním způsobem získávání dat je jejich konverze z jiných systémů/formátů. Tento způsob, ačkoli vypadá zcela nevinně, může přinést celou řadu problémů se kterými je třeba počítat.

Před použitím dat z jiných digitálních zdrojů je třeba pečlivě prozkoumat několik kritérií, která rozhodnou o vhodnosti či nevhodnosti konkrétního zdroje:

  1. Formát souboru - mám možnost ho použít/importovat, případně existuje konverzní program?
  2. Přenosové médium - na čem budu data přenášet? (CDROM, disketa, DAT pásek, síť). Toto kritérium je důležité hlavně v případě přenosu dat velkých objemů, například letecké snímky.
  3. Tématický obsah dat - jsou v datech obsaženy všechny prvky co potřebuji?
  4. Měřítko a přesnost - jsou data v požadovaném měřítku a přesnosti ?
  5. Časový interval pořízení - kdy byla data pořízena a k jakému časovému intervalu se vztahují?
  6. Souřadnicový systém - v jakém SS byla data pořizována? Mohu takový souřadnicový systém využít (případně mohu provést transformaci do mnou používaného souřadnicového systému)?
  7. Problematika kompatibility datových modelů - např. problematika převodu křivek při převodu z CAD do GIS nebo i z GIS do GIS, převod formátu atributů.
  8. Cena - …

Zdroje dat:

Ve světě

V ČR