Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – návrh databáze a vstup dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Naplňování GDB atributovými daty

Vstup atributových dat

Manuální

Nejběžnější způsob zadávání atributových dat je manuálně, pomocí klávesnice, na což stačí pouze jednoduchý hardware. Při zadávání atributů může nastat problém s doménovou integritou (např. zadaný věk = -1), ta se ale většinou kontroluje již během zadávání.

Atributy se pak navazují na prostorovou část pomocí unikátního identifikátoru, např. primárního klíče, který prostorové prvky již obsahují (vytváří se obvykle již při jejich tvorbě).

U ručního zadávání je poměrně velký problém kontroly správnosti zadaných údajů. Mohou se používat dvě základní metody kontroly:

Scannování + rozpoznávání textu

Další možností je scannování textu obsahující žádané atributy a poté jeho automatizované rozpoznávání pomocí nějakého OCR (Optical Character Recognition - nástroje na rozpoznávání písma) software.

Tato metoda, ačkoli relativně velice rychlá, je stále úspěšná jen z části a je možné ji aplikovat většinou pouze na již tištěný text (i z psacího stroje). Po automatickém převodu je navíc nutné vše pečlivě zkontrolovat (podobně jako u manuálního zadání pomocí metody Single Key Data Entry).

Další nevýhodou je obvyklá nutnost ručního navazování atributů na prostorovou část, podobně jako u ručního zadávání dat.

Převod z externích digitálních zdrojů

Poslední možností je načítání atributových údajů z jiných, již digitálních, zdrojů. Tato problematika se úzce dotýká konverze geografických dat z jiných digitálních zdrojů a je probrána podrobněji v následující části.