Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Jednotlivé činnosti v projektu GIS – návrh databáze a vstup dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Členění činností v rámci projektu GIS

Jednotlivé činnosti v GIS můžeme rozdělit podle jeho základních funkčních komponent.

Základní funkční prvky (komponenty) GIS

  1. Návrh databáze a vstup dat.
  2. Zpracování a uchování dat.
  3. Vykonávání analýz a syntéz z využitím prostorových vztahů - jádro GIS, tedy to co nejvíce odlišuje GIS a jiné IS.
  4. Prezentace výsledků (výstupy grafické - mapy, negrafické - zprávy, souhrnné tabulky).
  5. Interakce s uživatelem (desktop GIS, Web GIS).