Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Rozdělení GIS podle provázání prostorových a atributových dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Generace GIS

Vztah mezi prostorovou a popisnou složkou

U GIS je velice podstatné provázání grafických (prostorových) a negrafických (popisných) údajů. Podle způsobu svázání těchto údajů je možné rozdělit GIS na tři základní generace (podle toho, jak se vyvíjely GIS i DBMS).

1. generace

2. generace:

Příkladem může být ARC/INFO s modulem ArcStorm, SDE, Geomedia.

Speciálním případem integrovaného modelu jsou pak prostorové databáze, které umožňují ukládat prostorová data ve standardizované podobě spolu s atributy. Díky tomu, že middleware se v podstatě přesunul do DBMS (je součástí DBMS), jsou odstraněny problémy s integritou dat a částečně i s výkonností. Příkladem je Oracle Spatial.

3. generace

Příklad systému je Smallworld (velice využívaný správci inženýrských sítí).

Příkladem je Oracle Spatial Cartridge, ArcGIS a Geodatabase.