Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Úvod do kurzu
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Historie GIS

Stručný přehled historie GIS:

V 50. letech začaly pokusy s automatizovaným mapováním za využití výpočetní techniky.

V roce 1963 zavedl pojem GIS kanaďan R.F.Tomlinsen a označil tak nové technologie pracující s daty a podávajícími informaci o terénu pomocí výpočetní techniky.

Další vývoj lze rozdělit na 5 základních fází: