Metody předzpracování dat pro generování hladkých DMR s použitím spline pod napětím

Semestrální práce z předmětu KMA/APA, 2007.

Alena Šloufová


Obsah

Úvod
1. Interpolační metoda RST (Regularized Spline with Tension)
2. Vyhlazování povrchů pomocí redukce interpolovaných bodů
3. Vyhlazování povrchů prostřednictvím nastavení hodnoty dmin
4. Metoda vyhlazování povrchů - nastavení parametru smooth
5. Závěr
Seznam použité literatury

Seznam obrázků

1.1. Vrstevnice - hornatá oblast.
1.2. Vrstevnice - nížinná oblast.
2..1. Hornatá oblast (výškový rastr) - interpolace vrstevnic.
2..2. Hornatá oblast (sklony svahů) - interpolace vrstevnic.
2..3. Hornatá oblast (výškový rastr) - interpolace 3% bodů.
2..4. Hornatá oblast (výškový rastr) - interpolace 10% bodů.
2..5. Hornatá oblast (sklony svahů) - interpolace 3% bodů.
2..6. Hornatá oblast (sklony svahů) - interpolace 10% bodů.
2..7. Rastr rozdílu - 3% bodů.
2..8. Rastr rozdílu - 10% bodů.
2..9. Nížinná oblast (výškový rastr) - interpolace vrstevnic.
2..10. Nížinná oblast (sklony svahů) - interpolace vrstevnic.
2..11. Nížinná oblast (výškový rastr) - interpolace 3% bodů.
2..12. Nížinná oblast (výškový rastr) - interpolace 15% bodů.
2..13. Nížinná oblast (sklony svahů) - interpolace 3% bodů.
2..14. Nížinná oblast (sklony svahů) - interpolace 15% bodů.
2..15. Rastr rozdílu - 3% bodů.
2..16. Rastr rozdílu - 15% bodů.
3..1. Hornatá oblast (výškový rastr) - dmin = 100m.
3..2. Hornatá oblast (výškový rastr) - dmin = 50m.
3..3. Hornatá oblast (sklony svahů) - dmin = 100m.
3..4. Hornatá oblast (sklony svahů) - dmin = 50m.
3..5. Rozdíl rastrů - dmin = 100m.
3..6. Rozdíl rastrů - dmin = 50m.
3..7. Nížinná oblast (výškový rastr) - dmin = 100m.
3..8. Nížinná oblast (výškový rastr) - dmin = 50m.
3..9. Nížinná oblast (sklony svahů) - dmin = 100m.
3..10. Nížinná oblast (sklony svahů) - dmin = 50m.
3..11. Rozdíl rastrů - dmin = 100m.
3..12. Rozdíl rastrů - dmin = 50m.
4.1. Vrstevnice po doplnění.
4.2. Výškový rastr.
4.3. Sklony svahů.
4.4. Profil.
4.5. Rozdíl rastrů.