Seminární práce z předmětu KMA/APA

Zuzana Viletová

Abstrakt

Lesní analýza. Výpočet plochy terénu napadené kůrovcem v bezzásahové zóně NP Šumava.


Obsah

1. Úvod
2. Uvedení do problému s kůrovcem v NP Šumava
3. Seznámení s rastr kalkulátorem v SW Grass
3.1. Relativní souřadnice
4. Výpočet plochy terénu zasažené kůrovcem
4.1. Příprava vstupních dat
4.2. Výpočet plochy terénu
5. Skriptování v bash shellu
6. Závěr
Zdroje