Scriptování pro Grass, řetězení prostorových analýz

Abstrakt

Práce se zabývá scriptováním pro Grass a jeho následným využitím pro řetězení prostorových analýz.


Obsah

1. Úvod
2. Seznámení s BASH
3. Princip scriptování
4. Postup scriptování
5. Práce s proměnnými
5.1. Lokální proměnné
5.2. Systémové proměnné
5.3. Výstup
6. Řídící struktury
6.1. If
6.2. While
6.3. Until
6.4. For
7. Využítí v Grass
7.1. Import rastru
7.2. Uložení výběru do nové vrstvy (pomocí systémových proměnných)
7.3. Uložení výběru do nové vrstvy (pomocí lokálních proměnných)
7.4. Užití IF,UNTIL, FOR
7.5. Nalezení úseků silnic procházejících lesem
8. Závěr
Zdroje