Název práce Seminární práce z předmětu KMA/XXX / Bakalářská práce / Diplomová práce Title Diploma thesis... Novák Jan jan.novak@zcu.cz Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Oddělení Geomatiky University of West Bohemia in Pilsen (Czech republic) Faculty of Applied Sciences Department of mathematics Geomatics section
ota.cerba@seznam.cz
7.7.2007 klíčové slovo 1 klíčové slovo 2 další klíčová slova... Abstrakt - cca 5-8 řádek česky. - 200-300 slov Abstrakt - cca 5-8 řádek v agličtině.
Úvod Odstavec textu Poznámka pod čarou - ukázka. - Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer interdum velit Vestibulum Lorem Pellentesque. Nunc ligula ut purus tellus nonummy eros ut vel laoreet libero. Et vel Quisque tincidunt Mauris velit pellentesque sed adipiscing pretium congue. Nonummy ornare Phasellus arcu nisl vitae Aenean Pellentesque auctor Phasellus laoreet. Metus euismod Curabitur enim augue consequat pretium parturient In et. Text práce Odstavec textu - Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer interdum velit Vestibulum Lorem Pellentesque. Nunc ligula ut purus tellus nonummy eros ut vel laoreet libero. Et vel Quisque tincidunt Mauris velit pellentesque sed adipiscing pretium congue. Nonummy ornare Phasellus arcu nisl vitae Aenean Pellentesque auctor Phasellus laoreet. Metus euismod Curabitur enim augue consequat pretium parturient In et. Podkapitola 2.1 Odstavec textu - Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer interdum velit Vestibulum Lorem Pellentesque. Nunc ligula ut purus tellus nonummy eros ut vel laoreet libero. Et vel Quisque tincidunt Mauris velit pellentesque sed adipiscing pretium congue. Nonummy ornare Phasellus arcu nisl vitae Aenean Pellentesque auctor Phasellus laoreet. Metus euismod Curabitur enim augue consequat pretium parturient In et. Odstavec 2.1.1 ??? Odstavec textu - Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer interdum velit Vestibulum Lorem Pellentesque. Nunc ligula ut purus tellus nonummy eros ut vel laoreet libero. Et vel Quisque tincidunt Mauris velit pellentesque sed adipiscing pretium congue. Nonummy ornare Phasellus arcu nisl vitae Aenean Pellentesque auctor Phasellus laoreet. Metus euismod Curabitur enim augue consequat pretium parturient In et. Podkapitola 2.2 Odstavec textu - Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer interdum velit Vestibulum Lorem Pellentesque. Nunc ligula ut purus tellus nonummy eros ut vel laoreet libero. Et vel Quisque tincidunt Mauris velit pellentesque sed adipiscing pretium congue. Nonummy ornare Phasellus arcu nisl vitae Aenean Pellentesque auctor Phasellus laoreet. Metus euismod Curabitur enim augue consequat pretium parturient In et. Závěr Odstavec textu - Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer interdum velit Vestibulum Lorem Pellentesque. Nunc ligula ut purus tellus nonummy eros ut vel laoreet libero. Et vel Quisque tincidunt Mauris velit pellentesque sed adipiscing pretium congue. Nonummy ornare Phasellus arcu nisl vitae Aenean Pellentesque auctor Phasellus laoreet. Metus euismod Curabitur enim augue consequat pretium parturient In et. Seznam literatury a jiných zdrojů Ve vlastní práci bude literatura řazena abecedně, bez ohledu na typ zdroje. Knihy Add2004 Addison Doug Small Web Sites, Great Results 1 Paraglyph Press
New York
2004 352 1-932111-90-5
All2002 Allen Jeremy Hornberger Charles Mastering PHP 4.1 1 Sybex
New York
2002 736 0-7821-2924-2
Články a seriály z časopisů Bad2001 Badard Thierry Richard Didier Using XML for the exchange of updating information between geographical information systems Computers, Environment and Urban Systems200112517-310198-9715 http://www.sciencedirect.com/ Příspěvky z konferencí Adc2004 Adcock Vincent T. Implementing an integrated SVG application for real time, dynamically generated Internet mappingSVG Open 2004
TokyoJapan
Keio University W3C
2004
http://www.svgopen.org/2004/papers/SVG_Open_Abstract
Články a seriály z internetu XML1998XML pro manažeryPorovnání SGML a XML z pohledu manažera Inc. Arbotext 1998http://www.zvon.org/translations/xml_for_managers/Output/index_cs.html Fly1999 Flynn Peter Často kladené otázky o XML W3C 1.6.1999http://www.zvon.org/translations/xmlFAQ/Output/index_cs.html Specifikace Adl2001 Adler Sharon Berglund Andres Caruso Jeff Deach Stephen Graham Tony Grosso Paul Gutentag Eduardo Milkowski Alex Parnell Scott Richman Jeremy Zilles Steve Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0 . W3C Recommendation15.10.2001http://www.w3.org/TR/xsl/ Tutorialy Jir2005 Jirát Jiří XInclude Tutorial 16.3.2005http://www.zvon.org/xxl/XIncludeTutorial/Output/index.html
Ukázky elementů a konstrukcí DocBooku Odkazy Standardizovaný odkaz na úvodní odstavec. Odkaz (první položka) na první položku uspořádaného seznamu. Odkaz na GIS server ZČU. Seznamy Neuspořádaný seznam (seznam s odrážkami) Seznam s odrážkami, další položka, ještě jedna položka, poslední položka. Uspořádaný seznam Uspořádaný seznam - první položka. Druhá položka. Třetí položka - první odstavec. Třetí položka - druhý odstavec. Čtvrtá položka. První položka vnořeného seznamu. Druhá položka vnořeného seznamu. Seznam definic (jiný název tagu???) Seznam definic - definovaná položka Definice. Druhá definovaná položka Definice obsahující vnořený seznam s odrážkami. Položka 1. Položka 2. Třetí definovaná položka Definice. Tabulka Nadpis tabulky Tabulka převzata z ... Záhlaví tabulky Záhlaví tabulky Zápatí tabulky (objeví se skutečně až na konci tabulky) Zápatí tabulky Text Text Text Text
Obrázek
Vložený obrázek Pro vkládání obrázků mohou sloužit také elementy graphics, inlinegraphics, mediaobject a inlinemediaobject. Obrázek je převzatý z ...
Rovnice Rovnice - Pythagorova věta Můžeme používat i další elementy pro zápis rovnic - informalequation a inlineequation. a2 + b2 = c2 Upozorňující elementy Ukázka upozorňujících elementů (kromě vyjmenovaných jsou k dispozici například caution nebo important). Varování - šablona je vytvořena pro DocBook 4.X. Poznámka - převod do verze 5 není obtížný. Zápis adresy
Ing.Jan Novák Univerzitní 22 320 00 Plzeň Česká republika tel.: 655 777 232 fax: 934 656 233 email: jan.novak@zcu.cz
Výpis kódu <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <!DOCTYPE pamatky SYSTEM "pamatky.dtd"> <pamatky> <pamatka typ="hrad" pridani="29.8.2004"> <nazev>Rabí<nazev> <okres>Klatovy</okres> <souradnice><x>200</x><y>200</y></souradnice> </pamatka> </pamatky> Příklady inline elementů Jedná se pouze o příklady. Některé elementy mají pouze sémantický význam a nikoli vizualizační význam. <xml_element>, položka v menu, obchodní značka, akronym - zkratka, zkrácené slovo, fráze, fráze v cizím jazyce, text v uvozovkách, citace - Jir2005, konstanta, parametr, email, uri, jméno souboru, jméno chyby.
Co šablona neobsahuje a mohla by ještě obsahovat? Protože to Docbook umí... Rejstříky, slovníky, seznamy obrázků, tabulek, různé typy sekcí (sekce bez číslování, sekce rejstříků...), další druhy dokumentu (kniha, referenční stránky, FAQ), sady dokumentů, další komponenty dokumentu (část, reference, předmluva...), různé druhy odstavců (simpara, formalpara), další typy seznamů (seznam popisů k nějakému výpisu, seznam pojmů ze slovníku a jednoduché seznamy), elementy zachovávající řádkování (literallayout, screen, synopsis...), komentované výpisy programového kódu, citáty (blockquote, epigraph), ovlivňování polohy obrázků, lepší specifikaci tabulek (sloučení buněk apod.), mnoho inline elementů.