Témata referátů z KMA/UGI pro letní semestr 2005

Dokumentace k referátům bude zpracována v již zmiňovaném jednotném formátu (XML + export do HTML). Za kvalitu odborné i formální stránky odpovídá student. Text dokumentace musí být vyučujícímu předán alespoň týden předem.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1