Témata referátů z předmětu Prostorové databáze

Od konzultanta se dozvíte bližší informace k zadání a zárověň mu budete výslednou práci odevzdávat.

Témata pro zimní semestr 2010

 • Klára Brašnová. Databáze vývoje toponym na starých mapách na Poběžovicku. Konzultant Karel Jedlička.
 • Pavel Hájek. Tvorba Map Templates velkých měřítek na podkladu ZABAGED. Konzultant Karel Jedlička.
 • Michal Kepka. Srovnání vhodnosti použití pravidel a triggerů pro vkládání dat do pomocných tabulek. Konzultant Jan Ježek.
 • Tomáš Pavlík. Souřadnicové systémy v Oracle Spatial. Konzultant Karel Janečka
 • Jiří Pék. Ukládání rastrů v Oracle Spatial. Konzultant Karel Janečka.
 • Lucie Potřebová. Technologická řešení celostátních výškopisných databází. Konzultant Karel Janečka.
 • Radan Šuba. Ukládání 3D dat v Oracle Spatial. Konzultant Karel Janečka.

Témata pro zimní semestr 2009

17. 12. 2009
 • Michal Kára. Ukládání TIN v Oracle Spatial. Konzultant Karel Janečka.
 • Petr Hladík. Constraint databases. Konzultant Karel Janečka.
 • Pavla Králíčková. Databáze sídel. Konzultant Karel Janečka.
Nezadaná témata (u všech témat je konzultant Karel Janečka)
 • Konverze prostorových dat mezi různými způsoby uložení v Oracle Spatial
 • Topologie v oracle spatial
 • Ukládání obrazových dat v Oracle Spatial
 • Možnosti správy 3D dat v Oracle Spatial
 • Testování nástroje SQLDeveloper pro prostorová data
 • Testování nástroje SQLModeler pro prostorová data
 • Datové struktury pro indexaci časoprostorových dat - popis vybrané datové struktury
 • Datová (modelová) generalizace
 • Algoritmy výpočetní geometrie pro prostorové databáze
 • Vývoj podpory prostorových dat v SQL

Témata pro zimní semestr 2008

11. 12. 2008
18. 12. 2008
Nezadaná témata
 • Propojení ArcSDE s PostgreSQL a PostGIS. Konzultanti Karel Jedlička, Jakub Šilhavý.
 • Existující On-line a off-line zdroje dat a jejich zapracování do databázové struktury. Konzultant Karel Jedlička.
 • Datové modely územně analytických podkladů. Konzultant Karel Jedlička.

Témata pro zimní semestr 2007

6. 12. 2007
13. 12. 2007
 • Vojtěch Královec. Personal geodatabase, file geodatabase, ... a ty další. Konzultant Karel Jedlička.
 • Tomáš Luňák. Revize databázové struktury geodatabáze zámku Kozel. Konzultant Karel Jedlička.
 • Romana Kubátová. Databáze EPSG. Konzultant Jan Ježek.
 • Jan Fikejz. PostGIS a Google Earth. Konzultant Jan Ježek.
 • Michaela Nováková. ...?
Bude předneseno spolu s referátem z Algoritmů prostorových analýz.
Nezadaná témata
 • Revize databázové struktury GISu Nečtinska. Konzultant Karel Jedlička.
 • GIS podpora pro biologický projekt mapování ruderální zeleně. Konzultant Karel Jedlička
 • Konverze prostorových dat mezi různými způsoby uložení v Oracle Spatial. Konzultant Karel Janečka.
 • Topologie v Oracle Spatial. Konzultant Karel Janečka.
 • INTERLIS - Mechanismus pro výměnu dat pozemkových informačních systémů. www.interlis.ch, www.infogrips.ch. Konzultant Tomáš Mildorf.
 • Datové sady pro INSPIRE. Konzultanti Karel Jedlička, Otakar Čerba.
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1