Témata referátů z předmětu Aplikace GIS

Od konzultanta se dozvíte bližší informace k zadání a zárověň mu budete výslednou práci odevzdávat.

ZS 2011

Témata
 • Datové modely územně analytických podkladů. Konzultant Karel Jedlička.
 • Programování pro OpenJump. Konzultant Karel Jedlička.
 • GIS Nečtinska. Konzultant Karel Jedlička.
 • Moduly Geomorfologického Informačního Systému (GmIS). Konzultant Karel Jedlička.
 • Vizualizace zdravotnických dat. Konzultant Karel Jedlička.
 • Prohlížečka topologicky strukturovaných dat (Oracle Spatial). Konzultant Karel Janečka.
 • … podrobnosti o tématech jsou na intranetu

LS 2010

LS 2009

LS 2008

6. 5. 2008
13. 5. 2008
 • Michaela Hesová, Tereza Králová. Zpracování návodů pro cvičení, úprava podkladů pro přednášky. Konzultant Karel Jedlička.
 • Romana Kubátová. Kartografická zobrazení používaná v ČR z hlediska ESRI a EPSG. Konzultanti Magdaléna Baranová, Jan Ježek, Karel Jedlička.
 • Jakub Šilhavý. Distribuovaný G(m)IS a databázová kartografie. Konzultant Jedlička.
 • Martina Šmejkalová. Srovnání aplikačních prostředí pro vlastní webovou mapovou aplikaci. Konzultanti Karel Jedlička, Karel Janečka a Jan Ježek.
 • Přemysl Vohnout. Návrh metod pro více uživatelskou správu a zabezbečení mapového serveru. Konzultanti Karel Janečka a Karel Jedlička.
 • Vojtěch Královec. Webové služby se zaměřením na WPS. Konzultant Karel Jedlička.
 • Jiří Pejša. (SDE) Geodatabáze. Konzultanti Kamil Eckhardt, Karel Jedlička.
 • Jakub Sladký. Síťové analýzy v uDig. Konzultant Jan Ježek.

LS 2007

Neodevzdáno

 • Roman Rychtera. Google SketchUp. Konzultant Karel Jedlička.
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1