Socioekonomická geografie pro geomatiku
(KMA/SGG)

Studijní informace

Přednášející

Ing. et Mgr. Otakar Čerba

Cvičící

Ing. et Mgr. Otakar Čerba

Podmínky zápočtu a zkoušky

Aktuální informace o zápočtu budou uveřejňovány na webové stránce Pro studenty geomatiky (pro filtrování využívejte štítek "sgg").

Termíny zkoušek budou po domluvě s přednášejícím oznámeny na Portálu ZČU.

Zkouška z předmětu KMA/SGG se skládá z písemné části (testu). Test je podobného charakteru jako v předmětech KMA/TKA nebo KMA/POK.

Materiály

Veškeré nové informace o předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku jsou k dispozici na webové stránce Pro studenty geomatiky. Blog obsahuje i nové verze volně dostupných studijních materiálů.

 • Průvodcem předmětem KMA/SGG (PDF)
 • Úvod do předmětu (PDF, 13. 2. 2013)
 • Stručný úvod do (nejen socioekonomické) geografie (PDF, Scribd, 18. 2. 2010)
 • Historie a stručný vývoj (nejen) socioekonomické geografie (PDF, 17. 5. 2013)
 • Demografie a geografie obyvatelstva (PDF, 17. 5. 2013)
 • Teorie centrálních míst (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie sídel - teorie (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie města (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie náboženství (PDF, 20. 3. 2007)
 • Politická geografie (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie voleb (PDF, 17. 5. 2013)
 • Globalizace (PDF, Scribd, 31. 3. 2010)
 • Integrační procesy (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie průmyslu (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie dopravy (PDF, 17. 5. 2013)
 • Geografie cestovního ruchu (PDF, 17. 5. 2013)
 • Vlastnosti prostorových dat a jejich harmonizace (PDF, 17. 5. 2013)
 • Harmonizace prostorových dat - Habitats project training materials (ZIP, 5. 4. 2012)
 • Metadata (Flash, 29. 4. 2010)
 • Sémantika (PDF, 17. 5. 2013)
 • Ontologie (PDF, Scribd, 17. 5. 2013)
 • Ontologie - příklady (PDF, 17. 5. 2013)
 • Popis dat pro geoinformační technologie (PDF, 11. 2. 2010)

Sylabus

V rámci předmětu KMA/SGG budou probírány následující oblasti:
Problematika prostorových dat: Prostorová data (definice, obecné problémy); Sémantická a syntaktická stránka prostorových dat; Techniky podporující sémantiku prostorových dat - metadata, ontologie v geovědách, další techniky; Iniciativa INSPIRE, tvorba SDI; Harmonizace prostorových dat; Přístupnost prostorových dat.
Základy socioekonomické geografie a demografie (orientované především na propojení s datovými zdroji a způsoby kartografické vizualizace): Úvod do (socioekonomické) geografie a její teorie a stručná historie; Základy demografie a geografie obyvatelstva; Geografie sídel, geografie města, teorie lokalizace; Politická geografie (geografie voleb, integrační procesy globalizace...); Ekonomická geografie (geografie průmyslu, zemědělství); Geografie dopravy; Geografie cestovního ruchu.

Poslední aktualizace: 8. 1. 2015

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1